§ 6. - Warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.

Monitor Polski

M.P.1959.14.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1959 r.
§  6.
Student, któremu cofnięto stypendium mieszkaniowe, uiszcza opłatę za miejsce w domu studenckim w pełnej wysokości.