§ 4. - Warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.

Monitor Polski

M.P.1959.14.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1959 r.
§  4.
1.
Student traci prawo do zajmowania miejsca w domu studenckim przed upływem okresu, na jaki mu je przydzielono, jeżeli:

-

uzyskał urlop dziekański w związku ze skierowaniem go na powtarzanie roku (semestru) studiów; nie dotyczy to studentów niewidomych lub sierot oraz osób, które uzyskały urlop dziekański w związku z wypadkiem losowym,

-

został skreślony z listy studentów,

-

zmieniły się jego warunki określone w § 1 niniejszego zarządzenia,

-

nie przestrzega regulaminu mieszkańca domu studenckiego.

2.
W przypadku wdrożenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentowi dziekan na podstawie opinii rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich może cofnąć studentowi prawo do zajmowania miejsca w domu studenckim.