§ 3. - Warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.

Monitor Polski

M.P.1959.14.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1959 r.
§  3.
1.
Miejsce w domu studenckim przyznaje dziekan właściwego wydziału na podstawie opinii rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, a kandydatom przyjmowanym na I rok studiów - organy szkoły decydujące o przyjęciu na studia.
2.
Miejsce w domu studenckim przyznaje się na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października do 30 czerwca.