§ 3. - Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie. - M.P.1951.A-88.1216 - OpenLEX

§ 3. - Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie.

Monitor Polski

M.P.1951.A-88.1216

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  3.
Dla ubezpieczających, których ubezpieczenie było w mocy w dniu 30 czerwca 1951 r., a którzy nie opłacą całkowicie lub częściowo składek za okres od dnia 1 lipca 1951 r. do dnia 31 marca 1952 r., mieć będą zastosowanie następujące przepisy specjalne:
a)
odpowiedzialność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na wypadek śmierci ubezpieczonego w granicach przewidzianych ogólnymi warunkami ubezpieczeń na życie trwa do dnia 31 marca 1952 r.;
b)
dla ubezpieczających, którzy wznowią opłacanie składek najpóźniej od 1 kwietnia 1952 r. i ubezpieczenie swoje będą kontynuować, końcowy termin ubezpieczenia i opłacenia składek Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przedłuży o okres, za który składki nie były opłacone.