§ 2. - Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie. - M.P.1951.A-88.1216 - OpenLEX

§ 2. - Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie.

Monitor Polski

M.P.1951.A-88.1216

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  2.
W celu utrzymania ubezpieczeń w mocy ubezpieczający powinni wpłacać Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Wzajemnych należne od 1 lipca 1951 r. składki w wysokości oznaczonej w polisach.