§ 23. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  23.
Jednostka kierująca ma prawo odwołać do kraju osobę skierowaną za granicę w celach, o których mowa w § 1. Odwołanie może nastąpić z powodu niedostatecznych postępów w nauce lub badaniach naukowych, zawinionych przez osobę skierowaną, oraz z powodu naruszenia norm prawnych obowiązujących w Polsce lub w kraju, do którego tę osobę skierowano. W przypadku odwołania osoba skierowana jest zobowiązana do zwrotu pobranych świadczeń.