§ 2. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  2.
W celu prowadzenia badań naukowych mogą być skierowane za granicę osoby uczestniczące w realizacji badań w kraju.