§ 13. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  13.
Osoby wyjeżdżające do zagranicznych placówek badawczych i dydaktycznych w celu odbywania stażu habilitacyjnego powinny posiadać zaawansowaną pracę habilitacyjną i odpowiedni dorobek naukowy.