§ 11. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  11.
Na studia doktoranckie mogą być kierowane osoby posiadające odpowiedni dorobek naukowy i dwuletni staż pracy w danej specjalności. W wyjątkowych przypadkach staż pracy może być krótszy.