§ 10. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  10.
1.
Studentowi w okresie pobytu w Polsce nie przysługuje stypendium w kraju odbywania studiów.
2.
W okresie pobytu w kraju z powodu konieczności leczenia, odbywania praktyki zawodowej, zbierania materiałów do pracy dyplomowej lub innych ważnych powodów student może otrzymać świadczenie w walucie polskiej, w wysokości nie wyższej niż przyznane stypendium.