Wartość jednego grama czystego złota.

Monitor Polski

M.P.1939.173.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1939 r.