Wartość jednego grama czystego złota.

Monitor Polski

M.P.1939.147.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1939 r.