Monitor Polski

M.P.2019.776

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, 1091 i 1635) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, na obszarze województwa łódzkiego i mazowieckiego podczas organizacji i trwania obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Służbie Ochrony Państwa w okresie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 r.