Monitor Polski

M.P.2018.1091

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 198
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z przewidywanym na terenie miasta stołecznego Warszawy zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania obchodów Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej, w dniach 10 i 11 listopada 2018 r., udzielą Policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2018 r.