Monitor Polski

M.P.2016.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2016 r.
§  5. Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.