Monitor Polski

M.P.2016.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2016 r.
§  3.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej EUTM RCA.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.