§ 2. - Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1204

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.
§  2.
PKW wchodzi w skład Polsko-Ukraińskiego Batalionu działającego w Wielonarodowej Brygadzie Sił Międzynarodowych w Kosowie.