§ 2. - Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.

Monitor Polski

M.P.2014.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.
§  2.
PKW działa na terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej.