§ 1. - Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.

Monitor Polski

M.P.2014.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.
§  1.
W okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 50 żołnierzy i pracowników wojska.