Monitor Polski

M.P.2017.652

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.
§  4.  Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.