Monitor Polski

M.P.2016.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lipca 2016 r.
o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669, 862, 904 i 960), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 6 lipca 2016 r. do dnia 9 lipca 2016 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o liczebności do 200 osób do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji przy przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze zbliżającym się wydarzeniem - Szczytem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.