Uzupełnienie wykazu księgarń, które mogą otrzymywać niektóre artykuły księgarskie bez świadectw rozrachunkowych.

Monitor Polski

M.P.1936.19.29

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1936 r.