§ 2. - Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Monitor Polski

M.P.1962.65.308

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1962 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1962 r.