§ 1. - Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Monitor Polski

M.P.1962.65.308

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1962 r.
§  1.
Wykaz instytutów technicznych, stanowiący załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 października 1961 r. w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne (Monitor Polski z 1961 r. Nr 95, poz. 404 i z 1962 r. Nr 43, poz. 202), uzupełnia się lp. 64 w brzmieniu:
Lp.Nazwa instytutuJednostka nadzorująca
64Instytut Automatyki Systemów EnergetycznychMinisterstwo Szkolnictwa Wyższego