Monitor Polski

M.P.1968.34.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1968 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.