Uzupełnienie składu Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1995.32.371

Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 1995 r.
w sprawie uzupełnienia składu Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205) powołuję w skład Państwowej Komisji Wyborczej Pana Stefana Jaworskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego.