Monitor Polski

M.P.2017.539

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd zmarłemu 26 maja 2017 r. profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, wybitnemu amerykańskiemu politykowi, który nigdy nie zapomniał o swojej polskości i który swej pierwszej Ojczyźnie oddał ogromne zasługi.

Upamiętniając dokonania profesora Brzezińskiego, należy przypomnieć kilka faktów. Zbigniew Brzeziński urodził się 28 marca 1928 r. w Warszawie, był synem dyplomaty. II wojna światowa zastała Go w Montrealu. Na uniwersytecie w Montrealu ukończył ekonomię i nauki polityczne, a następnie obronił doktorat na Harvardzie. Był wykładowcą akademickim i działał w polonijnych organizacjach naukowych i społecznych. W latach 1977-1981 był doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i miał ogromny wpływ na twardy kurs USA w stosunku do ZSRR. Aktywnie wspierał opozycję demokratyczną w Polsce, w tym ruch "Solidarności". Jego osobistemu zaangażowaniu zawdzięczamy to, że USA wymusiły na ZSRR odstąpienie od planów inwazji na Polskę.

Zbigniew Brzeziński był gorącym patriotą amerykańskim oraz polskim. Słynął z odważnego wypowiadania swoich poglądów. Był przeciwnikiem politycznego cynizmu i podkreślał, że w polityce należy kierować się wartościami moralnymi. Uznawano Go za jednego z najbardziej wpływowych polityków świata.

Po upadku komunizmu Zbigniew Brzeziński w dalszym ciągu pamiętał o Polsce. Osobiście zaangażował się w projekt rozszerzenia NATO na kraje Europy Środkowej. W szczególności wspierał polską akcesję do NATO. To z Jego inicjatywy powstały Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz krakowski Instytut Studiów Strategicznych, był też członkiem jego Rady Honorowej.

Do końca życia wspierał w USA polską rację stanu - m.in. w sprawie tarczy antyrakietowej i obecności wojsk USA w Polsce. Również do końca życia pozostał wierny wartościom demokratycznym, opowiadając się jednoznacznie po stronie praw człowieka, swobód obywatelskich i państwa prawa.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".