§ 9. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  9.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Starodrzew Szyndzielski" obszar lasu o powierzchni 79,74 ha w Leśnictwie Szyndziel Nadleśnictwa Czarna Białostocka, położony w gminie Janów w województwie białostockim oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 198, 207 c, d, 208. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego starodrzew typu ciepłolubnego lasu sosnowo-świerkowo-dębowego, charakterystycznego dla północnej części Puszczy Knyszyńskiej, odznaczającego się dużym stopniem naturalności i występowaniem wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych.