§ 8. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  8.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wielki Las" obszar lasu o powierzchni 129,33 ha w Leśnictwie Nowiny Nadleśnictwa Dojlidy, położony w gminie Knyszyn w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 2 d, f, g, 7c, 8, 9a, 17 c, d, g, h, i, 18 b, c, 19 a, b. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego głównie liczne zbiorowiska leśne o charakterze borowym i o wysokim stopniu naturalności.