§ 6. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  6.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Grąd Radziwiłłowski" obszar lasu o powierzchni 24,16 ha w Leśnictwie Radziwiłłówka Nadleśnictwa Nurzec, położony w gminie Mielnik w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 114c, 115a, b. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego fragmentu dawnej Puszczy Nurzeckiej, dobrze wykształconego grądu typowego oraz szeregu gatunków chronionych.