§ 26. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  26.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.