§ 23. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  23.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Czerwony Krzyż" obszar lasu o powierzchni 56,33 ha w Leśnictwie Bączki Nadleśnictwa Garwolin, położony w gminie Maciejowice w województwie siedleckim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-1986 jako oddziały lasu 103, 104. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska jednego z rzadszych na niżu Polski gatunków storczyka - tajęży jednostronnej oraz innych gatunków roślin chronionych i rzadkich, występujących w zbiorowiskach o charakterze borowym.