§ 18. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  18.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dąbrowa Łącka" obszar lasu i Jeziora Łąckiego Małego o łącznej powierzchni 305,87 ha w Leśnictwie Łąck Nadleśnictwa Łąck, położony w gminie Łąck w województwie płockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1980-1990 jako oddziały lasu 152-157, 167-169, 171 g, 231, 232 a, i, k, l. Celem ochrony jest zachowanie licznych zbiorowisk roślinnych o charakterze naturalnym, obejmujących m.in. bory mieszane, grądy, łęgi i olsy, jak też Jeziora Łąckiego Małego oraz urozmaiconej rzeźby terenu.