§ 10. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  10.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Szczelina Lechicka" obszar jeziora Kocenko i otaczających je lasów o łącznej powierzchni 41,32 ha w Leśnictwach Niepoczołowice i Mirachowo Nadleśnictwa Kartuzy, położony w gminie Kartuzy w województwie gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1987-1996 jako oddziały lasu 56 c, d, 57d-l, 58a-i. Celem ochrony jest zachowanie kilku charakterystycznych, naturalnych zespołów leśnych i urozmaiconego krajobrazu.