§ 7. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  7.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Karsiborskie Paprocie" obszar lasu o powierzchni 37,80 ha w Leśnictwie Karsibór Nadleśnictwa Międzyzdroje, położony w mieście Świnoujściu w województwie szczecińskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1984-1994 jako oddziały lasu 306 d, 307 a, b, d. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych najliczniejszego na Pomorzu Zachodnim stanowiska paproci - długosza królewskiego oraz wiciokrzewu pomorskiego.