§ 6. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  6.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Brzęczek" obszar lasu o powierzchni 25,49 ha w Leśnictwie Jastrzębie Nadleśnictwa Starogard, położony w gminach Nowa Karczma, Liniewo i Skarszewy województwa gdańskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1978-1988 jako oddziały lasu 149 a, b, 163 b, c, f, g, h. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, a zwłaszcza buczyny pomorskiej.