§ 5. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  5.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zdrojno" obszar lasu, bagien, jeziora i odcinka rzeki o łącznej powierzchni 167,57 ha, położony w gminie Osiek województwa gdańskiego. Celem ochrony jest zachowanie jeziora i otaczających go lasów stanowiących obszar występowania bobrów oraz terenów lęgowych wielu rzadkich gatunków ptaków i ostoi licznych zwierząt chronionych.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasu o powierzchni 143,55 ha w Leśnictwach: Błędno, Brzeźnica i Długie Nadleśnictwa Lubichowo, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1980-1990 jako oddziały lasu 294 c, d, 295 a, b1, b2, c, d, 318 b-f, 319 b-i, 320 a, b1, b2, c, d, f, 321 a-f, g1, g2, h, i, j, 322 a1, b2, c, 332 c, d, f, 333 b1, b2, c-g, 334 a-c, 344 a2, b, c, 345 a, b1, c, d,
2)
obszar jeziora Brzezianek o powierzchni 12,55 ha stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Gdańsku, Zakład Rybacki w Piotrowie,
3)
obszar odcinka rzeki Brzezianek o powierzchni 1,12 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Gdańsku.