§ 19. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.