§ 11. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  11.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Lasek Kurowski" obszar lasu o powierzchni 22,13 ha w Leśnictwie Mierzyce Nadleśnictwa Wieluń, położony w gminie Wieluń województwa sieradzkiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1972-1982 jako oddział lasu 188 b, d, f, g, h, i, m, n, p, r, s. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych: grądu z udziałem jodły, olsu i łęgu olszowego.