§ 10. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  10.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Mokry Las" obszar lasu o powierzchni 14,42 ha w Leśnictwie Siemkowice Nadleśnictwa Wieluń, położony w gminie Siemkowice województwa sieradzkiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1972-1982 jako oddział lasu 98 a, f, g. Celem ochrony jest zachowanie głównie fragmentu grądu z udziałem jodły.