Monitor Polski

M.P.1975.11.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1975 r.
§  6. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Siedliszcze" obszar lasu o powierzchni 14,70 ha w Leśnictwie Janostrów Nadleśnictwa Strzelce, położony w gminie Dubienka, w powiecie hrubieszowskim województwa lubelskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1971-1980 jako oddział lasu 20 d, i, j. Celem ochrony jest zachowanie miejsca lęgowego orlika krzykliwego oraz fragmentu lasu grądowego o charakterze naturalnym.