Monitor Polski

M.P.1975.11.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1975 r.
§  4. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dury" obszar 4 śródleśnych jeziorek i otaczającego je torfowiska o łącznej powierzchni 12,59 ha w Leśnictwie Stara Rzeka Nadleśnictwa Osie, położony w gminie Osie, w powiecie świeckim województwa bydgoskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1966-1976 jako oddziały lasu 114 c, d, f, g, h, i, 115 h, 156 a, d, f, g, i, j, k. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich zespołów roślinności wodnej i torfowiskowo-bagiennej.