Monitor Polski

M.P.1975.11.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1975 r.
§  10. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ostrowy-Bażantarnia" obszar lasu o powierzchni 27,24 ha w Leśnictwie Ostrowy Nadleśnictwa Kutno, położony w gminie Ostrowy, w powiecie kutnowskim województwa łódzkiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969-1979 jako oddziały lasu 71 a, b, c, d, f, g, 72 c, d, 79 b. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego.