Monitor Polski

M.P.1975.11.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1975 r.
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wyspa lipowa na jeziorze Wielki Szwałk" obszar zalesionej wyspy o powierzchni 2,74 ha w Leśnictwie Olszanka Nadleśnictwa Czerwony Dwór, położony w gminie Sokółki, powiecie oleckim województwa białostockiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1971-1980 jako oddział lasu 216 a. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o charakterze naturalnym z dużym udziałem lipy drobnolistnej i rzadkimi gatunkami roślin runa.