§ 6. - Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1994.56.483

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1994 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.