§ 5. - Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1994.56.483

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1994 r.
§  5.
Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Warszawski.