§ 3. - Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1994.56.483

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1994 r.
§  3.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Celestynów, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Regut jako działki nr: od 1944 do 1954, 1956/1, od 1957/1 do 1957/4, od 1958/1 do 1958/6, 1959/1, 1959/2, od 1961 do 1981, 1982/1, 1982/2, od 1983 do 2001.