§ 1. - Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1994.56.483

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1994 r.
§  1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Żurawinowe Bagno" obszar lasu i bagien o powierzchni 2,33 ha, położony w gminie Celestynów w województwie warszawskim.