Uznanie za nieobowiązującą uchwały w sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych.

Monitor Polski

M.P.1991.14.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 1991 r.

UCHWAŁA Nr 54
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 1991 r.
w sprawie uznania za nieobowiązującą uchwały w sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87, poz. 506) utraciła moc z dniem 17 stycznia 1991 r. uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych (Monitor Polski Nr 3, poz. 26).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.