Monitor Polski

M.P.1951.A-68.891

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 sierpnia 1951 r.

DECYZJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 lipca 1951 r.
w sprawie uznania Towarzystwa Kredytowego m. Suwałk w Suwałkach w likwidacji za zlikwidowane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Na podstawie art. 13 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 52, poz. 411 i z 1951 r. Nr 31, poz. 241) uznaję Towarzystwo Kredytowe m. Suwałk w Suwałkach w likwidacji - za zlikwidowane.